Talaş briketleme presleri ile çelik, döküm, bakır, aluminyum ve pirinç talaşlarının briketlenmesi için kullanılmaktadır.Silindirik talaş briketleri 60,80,100,120,140 mm çapta ve 50 ile 200 mm arasında olabilmektedir.

Briket yoğunluğumuz müşteri ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde makinalarımızı dizayn etmekteyiz. Böylelikle briketler stoklama, taşıma ve yükleme esnasında kolay kolay ufalanmaz, dağılmaz. Briketler ergitme başlamadan açılacak, dağılacak olursa ocağın tüm hacmini kaplayıp sıkıştırabilir. Talaşın briketlenmesi metalin oksidasyonunu da önler. Açık talaşta oksidasyon stoklama sırasında ve ayrıca indüksiyon fırınına şarj esnasında olur. Demir oksit, ergitmede kaybedilmiş malzemedir ve cürufla dışarı atılır.  

 
 

Komple bir talaş briketleme tesisinde, briket presinin öncesinde gerekli olursa talaş kırıcı ve/veya yağ ayırma için santrifuj kullanılabilir. Bu şekilde komple bir tesiste talaşa brikete çevrilerek değer katılırken, yağlar da ayrıştırılıp, filtrelenerek fabrikada tekrar kullanılır. Talaşı stoklamak veya tankta bekletmek içindeki yağ miktarını % 8’e, briketlemek %3’e santrifuj ve briketleme % 1’e düşürmektedir onecharmingday.com.